• MY SOLAR P2 Poly Solar PV Panel 150w 155watt 160wp 165 Watt 170 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P2 पाली सौर PV प्यानल १w०w १55 वाट १ 160०wp १55 वाट १ 170० डब्लु पर्क सौर पीवी मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च क्षमता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१.1.१% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट फाइदा। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम-प्रकाश प्रदर्शन उन्नत ग्लास र सेल सतह Textu ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 160w 165watt 170wp 175 Watt 180 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P3 पाली सौर PV प्यानल १w०w १55 वाट १ 170०wp १55 वाट १ 180० डब्ल्यू पर्क सौर पीवी मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च क्षमता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१.6..65% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट फाइदा। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम-प्रकाश प्रदर्शन उन्नत ग्लास र सेल सतह पाठ ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 215w 220watt 225wp 230 Watt 235 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P3 पाली सौर PV प्यानल २१5 डब्ल्यू २२०वाट २२w डब्ल्यूपी २0० वाट २ 23 w डब्ल्यू पर्क सौर पीवी मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च दक्षता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१.5..5% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट लाभ। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम-प्रकाश प्रदर्शन उन्नत ग्लास र सेल सतह Textu ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 250w 255watt 260wp 265 Watt 270 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P3 पाली सौर PV प्यानल २w० डब्लु २55 वाट २0०wp २55 वाट २0० डब्ल्यू पर्क सौर पीवी मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च क्षमता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१%% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट फाइदा। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम प्रकाश प्रदर्शन उन्नत गिलास र सेल सतह बनावट ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel 280w 285watt 290wp 295 Watt 300 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P3 पाली सौर PV प्यानल २0० w २55 वाट २ 0 ०wp २ 5 att वाट 300०० डब्लु पर्क सौर पीवी मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च क्षमता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१.0.०१% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट फाइदा। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम-प्रकाश प्रदर्शन उन्नत ग्लास र सेल सतह पाठ ...
 • MY SOLAR P3 Poly Solar PV Panel335w 340watt 345wp 350 Watt 355 w Perc Solar Pv Module

  मेरो सौर P3 पाली सौर PV Panel335w 340 वाट 345wp W 350० वाट 5 355 w Perc सौर Pv मोड्युल

  मुख्य सुविधाहरू / / / / Bus बसबार सौर सेल //9/9 बसबार सौर सेलले मोड्युलहरूको दक्षता सुधार गर्न नयाँ टेक्नोलोजी अपनाउँछ, एक उत्कृष्ट सौन्दर्य देखा पर्छ, यसलाई छत स्थापनाको लागि उत्तम बनाउँदछ। उच्च क्षमता उच्च मोड्युल रूपान्तरण दक्षता (१ 17..9 3% सम्म) Passivated Emmiter रियर सम्पर्क (PERC) टेक्नोलोजीबाट लाभ। पीआईडी ​​प्रतिरोध उत्कृष्ट एंटी-पीआईडी ​​प्रदर्शनले गहन उत्पादनको लागि सीमित पावर गिरावट ग्यारेन्टी गर्दछ। कम-प्रकाश प्रदर्शन उन्नत गिलास र सतह टेक्चरिन ...